Samen helen van seksueel misbruik, lotgenotengroepen

Samen helen van sekseueel misbruik is een logenotengroepen waarin met elkaar gewerkt wordt aan de impct en het helen van seksueel misbruik.

We komen 12 keer samen en bespreken verschillende thema’s.

Lees hier meer over de data en de inhoud

Ja kan je opgeven als je wil deelnemen. Bij voldoende deelnemers start er een nieuwe groep.