Familieopstellingen en loyaliteit

Een groep van ongeveer 15 mensen, ze zitten in een u vorm. De begeleiders van de opstelling zitten aan de voorkant. Een van de inbrengers (Loes) wordt uitgenodigd om naast de begeleider te gaan zitten. Zij gaat een inbreng doen. De begeleider vraagt haar wat  haar inbreng is. ‘Ik durf niet voor mezelf op te komen, ik voel me schuldig als ik dat doe. Ik laat anderen altijd voor gaan en ik zorg voor iedereen, behalve voor mijzelf” zegt Loes.

‘Is dat nieuw voor je of doe je dat al lang?

“Ik doe dat al zo lang ik leef, vroeger moest ik voor mijn moeder zorgen, zij kon het allemaal niet aan.

De begeleider stelt een aantal vragen over het gezin van herkomst: De oma van Loes was ziek en is overleden toen de moeder van Loes 15 was. Ze was niet in staat om voor haar dochter te zorgen. De moeder van Loes heeft de zorg van het gezin volledig op zich genomen op heel vroege leeftijd. Nu zorgt Loes op haar beurt voor haar moeder.

In het voorgesprek wordt ook gevraagd naar de andere gezinsleden, of er miskramen waren of kinderen overleden. Hoe de relatie is met de andere gezinsleden. Of personen uitgesloten zijn en nog een aantal zaken. Loes vertelt wat ze weet. Wat vooral uit dit voorgesprek blijkt is dat er een verstoring is in de relaties tussen oma en moeder en tussen moeder en Loes. Hiermee gaat de begeleider aan het werk.

De opstelling

De begeleider laat Loes een representant uitkiezen voor zichzelf en voor haar moeder. Loes zet deze personen in het veld. Daarna gaat Loes aan de kant zitten kijken. Als de representanten in het veld staan, vraagt de begeleider hoe het bij de representanten is. Wat er zichtbaar wordt is dat de representant voor Loes helemaal gefocust is op de representant voor moeder en dat de representant van moeder een andere kant uitkijkt, ze ziet haar dochter niet. Ze voelt zich verloren en schuldig en hulpeloos.

Loes die aan de kant zit, begint te huilen en herkent wat er gebeurt in het veld. De begeleider gaat naast haar zitten en vraagt wat zij weet van wat er met moeder is gebeurd. Loes vertelt dat haar oma lang ziek is geweest en haar moeder geen steun van haar en haar vader heeft gehad. Ze moest op jonge leeftijd de zorg voor het hele gezin op zich nemen.

Oma wordt ook in het veld gezet en moeder en oma laten hetzelfde patroon zien als dat van Loes met haar Moeder. Moeder is gefocust op oma en oma is afwezig.

Loyaal

Wat we zien is dat moeder heel loyaal is aan oma, waarvan zij niet de liefde heeft ontvangen die zij nodig had. Zij heeft dit daarom ook niet kunnen doorgeven aan haar dochter Loes. Loes heeft dus oook niet ontvangen wat ze nodig heeft gehad en zorgt op haar beurt voor moeder en wil het voor haar oplossen. Dit is wat we vaak zien in familieopstellingen, loyaliteit en het idee dat kinderen het voor hun ouders willen oplossen. Patronen worden vaak generaties lang doorgegeven.

Balans geven en nemen, ordening herstellen en plek innemen

De balans in geven en nemen dient herstelt te worden.  Loes is voor haar moeder gaan zorgen en heeft een zware last gedragen Omdat ze dachte dat haar moeder het niet aankon. In de opstelling geeft Loes  haar last terug aan moeder en neemt  haar plek als dochter weer in. Moeder erkent dat wat Loes voor haar gedragen heeft, van haar is. Het hoort bij haar en haar moeder. Moeder geeft het deel wat bij oma hoort aan haar terug. Zo kan ook moeder haar plek ik nemen als dochter van haar moeder en als moeder van Loes. Het kan weer gaan stromen. Ieder kan zo de regie nemen van het eigen leven.

In deze opstelling kan je zien hoe patronen doorgegeven worden aan de volgende generatie. Door bewustwording hierop kan het doorbroken worden en kan het eigen leven opgepakt worden.

In eerdere blogs heb ik  beschreven wat de basale ‘wetten’ zijn van familie opstellingen. In deze opstelling is de plek, de volgorde en de balans tussen geven en nemen zichtbaar geworden.

Wat hierboven beschreven is, is een deel van de opstelling die met Loes gedaan is.

Maartje van Driel

www.ineenanderlicht.nl

Familieopstellingen dagen

Geef een antwoord

72 ÷ 9 =