Praktijk voor Inergratieve Psychotherapie
Neem Contact op: 06 -17263011

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en ‘In een ander licht’ van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan ‘In een ander licht’ geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

‘In een ander licht’ kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van ‘In een ander licht’ er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan ‘In een ander licht’ ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van ‘In een ander licht’ kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst ‘In een ander licht’ u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan ‘In een ander licht’, dat ‘In een ander licht’ niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat ‘In een ander licht’geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Disclaimer 12 februari 2015

Contact

In een ander licht
Maartje van Driel
Finsestraat 15
2912 TG Nieuwerkerk ad IJssel

Maandag t/m Donderdag

Sansoma 
Dorpsstraat 26
3941 JM Doorn

(alleen op vrijdag)

Mobiel: 06 -17263011
e-mail -Maartje

Laatste berichten