Praktijkinformatie en algemene voorwaarden en tarieven

 

Kosten en duur therapiesessie:

Een gewone therapiesessie kost 105 euro.  Een sessie duurt tussen 5 kwartier en anderhalf uur.

Een sessie vindt gemiddeld één keer in de 2 weken plaats. Het aantal sessies kan variëren. Na iedere sessie kan je pinnen. Je krijgt een factuur binnen 2 dagen per mail toegestuurd.

Als je werkgever de kosten voor rekening neemt zijn de kosten 150 euro per uur anderhalf uur.

EMDR

Een EMDR sessie kost  105 euro

TRE  

TRE kan je individueel doen en in groepssessies. Om TRE goed te leren, kan je het beste 3 of 4 begeleide (groeps) sessie doen. Na de eerste sessie kan je wel zelf thuis oefenen.
Een individuele TRE sessie duurt ongeveer  anderhalf uur.

Kosten 105 eur0

 

Familie opstellingen en opstelling van het verlangen / hele dag

  • inbrenger  135 euro
  • representant 65 euro

Lotgenotengroep:

  • 400  euro voor alle 8bijeenkomsten ( minimum deelnemers 5, maximaal 8)

Vergoeding:

Als je een aanvullende verzekering hebt, vergoedt een groot aantal ziektekostenverzekeraars (een deel van) de individuele therapie sessies. Neem contact op met je ziektekostenverzekeraar als je vragen hebt.

Annuleren afspraak:

Bij verhindering dien je 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Informatieverstrekking:

In een ander licht voldoet  aan de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

IK ben lid van :

mcith_VIV-logo100VIV Vereniging integrale Vitaliteitskunde

 

—-

Ik beschik over AGB codes. 

AGBcode zorgverlener 

AGBcode praktijk 

—-

Voor tuchtrecht ben ik aangesloten bij TCZ en voor geschillen bij CAM.

Bij klachten volg ik de stappen procedure:

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl)
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

—-

In een ander licht voldoet aan de eisen voor de privacywetgeving AVG, tijdens de intake krijg je een verklaring waarop deze eisen staan.

—-

Als therapeut werk ik met de meldcode huislijk geweld. 

—-

Kamer van Koophandel: 61305979

—-

BTW-ID  NL 001563677B31