Seksueel misbruik

Seksueel misbruik (van kinderen) komt veel vaker voor dan ooit aan het licht komt. In het merendeel van de gevallen speelt het misbruik zich af binnen de directe familie van het kind. Meestal is het kind niet in staat te spreken over wat het overkomt.  Maar de aangerichte schade is vaak groot, vooral geestelijk.

Wirwar van emoties

Mensen die seksueel geweld en misbruik hebben meegemaakt hebben vaak te kampen met en wirwar aan emoties als schaamte, angst, verdriet, boosheid, schuldgevoel, wanhoop, onmacht, onzekerheid, eenzaamheid. Meestal dragen ze dit jaren lang met zich mee, zonder dat iemand in hun omgeving er enig idee van heeft. Het is niet zelden dat, als zij een relatie krijgen, zij pas vele jaren later durven vertellen aan hun partner, als ze het al durven vertellen Het punt van vertellen komt meestal pas als ze zich verslagen voelen, te maken krijgen met emoties en lichamelijke klachten die ze niet meer kunnen hanteren.  Angst voor het herbeleven van heftige emoties, gevoel afwijzing en verlating is vaak de reden van het stilzwijgen. Bovendien schamen ze zich voor wat gebeurd is met hen en niet zelden voelen ze ook schuldig.

Liefde en veiligheid is noodzakelijk

Seksueel misbruik is enorm ingrijpend, het kind heeft liefde en veiligheid en nodig, een kind is onschuldig. Een kind weet nog niet wat goed en fout is en wat normaal en wat abnormaal. Kinderen kunnen nog niet bewust denken, hoe ze om kunnen gaan met heftige pijn en emoties en creëren (onbewust) strategieën om om te kunnen gaan met wat er met hen gebeurt. Vaak zijn dit trouwens zulke heftige dingen dat de hersenen dit helemaal niet kunnen verwerken en ontstaan trauma’s, waarmee ze de rest van hun leven moeten dealen. Ook wordt hen meestal verteld dat ze het geheim moeten houden wat er gebeurt of dat ze toch niet worden geloofd als ze het aan iemand vertellen. De dader zegt het te doen uit liefde en ontneemt het kind daarmee echte liefde en het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en zelfliefde en kwetst het kind op een manier die de rest van het leven van het kind op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.

Wantrouwen

Seksueel geweld en misbruik geeft diepe wonden en trauma’s. Overlevers van seksueel geweld leven een leven waarin zij vaak worstelen met angst en vertrouwen en zij hebben vaak een verhoogde staat van alertheid, omdat ze sneller getriggerd worden. Deze triggers kunnen overal tegenkomen: een geur, een blik, een geluid, een woord, iets dat ze proeven.

Over seksueel misbruik heen verloopt in een aantal fasen

 • erkennen van de klachten en de problemen
 • serieus nemen van eigen onschuld, het onschuldige kind zien en erkennen
 • verwerken van de emotionele ladingen en rouwen
 • losmaken van de dader
 • opbouwen van een nieuw leven vanuit eigen autonomie en vrijheid

Veel overlevers gaan op verschillende fasen in hun leven in therapie omdat zich some weer andere problemen voor doen. Ook kan het zijn dat er iedere keer voor een andere vorm van therapie wordt gekozen.

Traumatherapie

In traumatherapie gaan ik er van uit dat de overlever alles al in zich heeft om haar of zijn leven op een goede manier te kunnen vormgeven, en dat het zo kan zijn dat het trauma hiervoor belemmerend hebben gewerkt.  Ook is er vaak sprake van het ontstaan van overlevingsstrategieën die heel nuttig waren om met de trauma’s om te kunnen gaan, maar die in het hier en nu juist averechts werken.

Overlevingsstrategieën

Voorbeelden van overlevingstrategieën zijn:

 • dissociatie: het splitsen in verschillende bewustzijnstoestanden, het niet voelen en het zichzelf in een trance brengen. Wanneer je niets voelt, kan je ook niet echt geraakt worden.
 • herhalingsdwang:  iemand die  ernstig gekwetst is, heeft de neiging het trauma van deze psychische beschadiging en kwetsing te herhalen: in de geest (in de vorm van herinneringen, dromen en gedachten) of in het gedrag. Het is een manier om greep te krijgen op het gebeurde, om het een plaats te geven in het leven en om het individu een kans te geven afstand te nemen.

Effectieve traumatherapieën:

Effectieve methodenEMDR en TRE. Overlevingsstrategieën kunnen onderzocht en getransformeerd worden door Transactionele Analyse en Innerchild (Innerlijk kind) therapie.

Alle fases worden op eigen tempo doorlopen en overlevingsstrategieën worden getransformeerd naar functioneel gedrag.  Langzaam ontstaat meer regie, zelfvertrouwen en zelfliefde, om vervolgens op een nieuwe, veilige  manier  met vertrouwen verder door het leven te gaan.

Alsof er niets aan de hand is’

1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen hebben in hun leven seksueel misbruik meegemaakt. Seksueel misbruik doet iets met je zelfbeeld en met je eigenwaarde.

Heb je seksueel grensoverschrijdend gedrag of  seksueel misbruik meegemaakt, heb je er nog nooit met iemand over gesproken of heb daar negatieve ervaringen mee en durf je de stap nog niet te zetten naar therapie? Wil je wel graag kijken naar wat impact van seksueel misbruik is op jou leven, maar vind je het moeilijk om hulp te vragen of te vinden?  deze training kan je er bij helpen

Klachten

Herken je onderstaande dingen, dan is dit online programma misschien iets voor jou. Je bent niet de enige. Gun jezelf inzicht in jezelf! Gun jezelf meer zelfliefde.

 • laag zelfbeeld
 • moeilijk grenzen aangeven
 • please-gedrag
 • sterkte zelfcriticus
 • zelfhaat
 • delfdestructie gedrag
 • bang voor afwijzing
 • moeilijk keuzes kunnen maken voor je zelf
 • eenzaamheid
 • niet begrepen worden
 • geen hulp durven vragen

Programma deel online deel offline

Het online programma ‘alsof er niks aan de hand is’, is een laagdrempelig programma waar in je herkenning en erkenning zal vinden voor de dingen die je hebt mee gemaakt. het programma is deel online en deel offline In deze training leer je stapsgewijs wat de impact is en wat je kan doen om meer in je zelf te gaan geloven en meer van je zelf te gaan houden. Na deze training heb je inzicht in wat seksueel misbruik met je heeft gedaan en heb je tools om dichter bij jezelf te blijven.

De training bestaat uit 10 en duurt ongeveer 3 maanden.

Hier kan je meer lezen en de training bestellen.

 

Lotgenoten

In een ander licht organiseert een keer per jaar een lotgenotengroep.

In deze groep krijg je de gelegenheid om te praten en delen over wat jou is overkomen. Praten helpt om gezien te worden en erkenning te krijgen. Het gevoel het niet meer alleen te hoeven doen, het herkennen en erkennen heeft een positief effect op het helen.  In deze groep wordt aan de hand van verschillende thema’s en verschillende oefeningen gedeeld en gewerkt aan herstel.

Op een interactieve manier zullen ook oefeningen gedaan worden om zelfliefde en zelf acceptatie te vergroten.

De volgende thema’s zullen aan bod komen

 • Je verhaal vertellen
 • Klachten
 • Overlevingsstrategieen
 • Zelfliefde en zelfkritiek
 • Schaamte en schuld
 • Angst
 • Liefde en intimiteit

Hoe

 • Praten en delen
 • Interactieve oefeningen

Methoden

 • Innerlijk kind werk
 • Systemisch werk

‘Je hoeft het niet alleen te doen,  Samen sterk zijn in kwetsbaarheid’

Als er voldoende deelnemers zijn dan start er een nieuwe groep.

Hoe? Gesprekken en oefeningen

Kosten: 400 EURO in totaal ( kan in termijnen betaald worden)

Groepsgrootte minimaal 5 maximaal 8 personen.

Data:

 • 8 maart 2024
 • 5 april 2024
 • 26 april
 • 24 mei 2024
 • 21- juni 2024
 • 6 september 2024
 • 4 oktober 2024
 • 1 november 2024

Plaats: Leersum, Koningin Julianalaan 94, Leersum