Seksueel misbruik

Seksueel misbruik (van kinderen) komt veel vaker voor dan ooit aan het licht komt. In Nederland is er sprake van dat 15 % van de vrouwen voor hun 16e te maken hebben gehad met een vorm van seksueel geweld. Van mannen is dat percentage iets lager, ronde de 5%.  In het merendeel van de gevallen speelt het misbruik zich af binnen de directe familie van het kind, en zeker dan verzwijgen alle betrokken partijen dikwijls zorgvuldig wat zich ‘in de veilige thuishaven’ afspeelt. Maar de aangerichte schade is vaak groot, vooral geestelijk

Wirwar van emoties

Mensen die seksueel geweld en misbruik hebben meegemaakt hebben vaak te kampen met en wirwar aan emoties als schaamte, angst, verdriet, boosheid, schuldgevoel, wanhoop, onmacht, onzekerheid, eenzaamheid. Meestal dragen ze dit jaren lang met zich mee, zonder dat iemand in hun omgeving er enig idee van heeft. Het is niet zelden dat, als zij een relatie krijgen, zij pas vele jaren later durven vertellen aan hun partner, als ze het al durven vertellen Het punt van vertellen komt meestal pas als ze zich verslagen voelen, te maken krijgen met emoties en lichamelijke klachten die ze niet meer kunnen hanteren.  Angst voor het herbeleven van heftige emoties, gevoel afwijzing en verlating is vaak de reden van het stilzwijgen. Bovendien schamen ze zich voor wat gebeurd is met hen en niet zelden voelen ze ook schuldig.

Liefde en veiligheid is noodzakelijk

Seksueel misbruik is enorm ingrijpend, het kind heeft liefde en veiligheid en nodig, een kind is onschuldig. Een kind weet nog niet wat goed en fout is en wat normaal en wat abnormaal. Kinderen kunnen nog niet bewust denken, hoe ze om kunnen gaan met heftige pijn en emoties en creëren (onbewust) strategieën om om te kunnen gaan met wat er met hen gebeurt. Vaak zijn dit trouwens zulke heftige dingen dat de hersenen dit helemaal niet kunnen verwerken en ontstaan trauma’s, waarmee ze de rest van hun leven moeten dealen. Ook wordt hen meestal verteld dat ze het geheim moeten houden wat er gebeurt of dat ze toch niet worden geloofd als ze het aan iemand vertellen. De dader zegt het te doen uit liefde en ontneemt het kind daarmee echte liefde en het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en zelfliefde en kwetst het kind op een manier die de rest van het leven van het kind op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.

Wantrouwen

Seksueel geweld en misbruik geeft diepe wonden en trauma’s. Overlevers van seksueel geweld leven een leven waarin zij vaak worstelen met angst en vertrouwen en zij hebben vaak een verhoogde staat van alertheid, omdat ze sneller getriggerd worden. Deze triggers kunnen overal tegenkomen: een geur, een blik, een geluid, een woord, iets dat ze proeven.

Over seksueel misbruik heen verloopt in een aantal fasen

  • erkennen van de klachten en de problemen
  • serieus nemen van eigen onschuld, het onschuldige kind zien en erkennen
  • verwerken van de emotionele ladingen en rouwen
  • losmaken van de dader
  • opbouwen van een nieuw leven vanuit eigen autonomie en vrijheid

Veel overlevers gaan op verschillende fasen in hun leven in therapie omdat zich some weer andere problemen voor doen. Ook kan het zijn dat er iedere keer voor een andere vorm van therapie wordt gekozen.

Traumatherapie

In traumatherapie gaan ik er van uit dat de overlever alles al in zich heeft om haar of zijn leven op een goede manier te kunnen vormgeven, en dat het zo kan zijn dat het trauma hiervoor belemmerend hebben gewerkt.  Ook is er vaak sprake van het ontstaan van overlevingsstrategieën die heel nuttig waren om met de trauma’s om te kunnen gaan, maar die in het hier en nu juist averechts werken.

Overlevingsstrategieën

Voorbeelden van overlevingstrategieën zijn:

  • dissociatie: het splitsen in verschillende bewustzijnstoestanden, het niet voelen en het zichzelf in een trance brengen. Wanneer je niets voelt, kan je ook niet echt geraakt worden.
  • herhalingsdwang:  iemand die  ernstig gekwetst is, heeft de neiging het trauma van deze psychische beschadiging en kwetsing te herhalen: in de geest (in de vorm van herinneringen, dromen en gedachten) of in het gedrag. Het is een manier om greep te krijgen op het gebeurde, om het een plaats te geven in het leven en om het individu een kans te geven afstand te nemen.

Effectieve traumatherapieën:

Effectieve methodenEMDR en TRE. Overlevingsstrategieën kunnen onderzocht en getransformeerd worden door Transactionele Analyse en Innerchild (Innerlijk kind) therapie.

Alle fases worden op eigen tempo doorlopen en overlevingsstrategieën worden getransformeerd naar functioneel gedrag.  Langzaam ontstaat meer regie, zelfvertrouwen en zelfliefde, om vervolgens op een nieuwe, veilige  manier  met vertrouwen verder door het leven te gaan.

Samen Helen

 

lotgenotengroep samen helen van seksueel misbruik

 

 

 

In een ander licht organiseert jaarlijks een of meerdere lotgenotengroepen Samen Helen van seksueel misbruik. Gebaseerd  op het boek van Ivonne Meeuwsen ‘helen van seksueel misbruik’.

Deze vorm van samenzijn en helen van seksueel misbruik is ontwikkeld door Ivonne Meeuwsen. In het hele land zijn verschillende groepen gestart voor overlevers van seksueel misbruik. samen werken aan verwerking, samen delen, herkennen en erkennen van wat is gebeurd. Gezien worden en anderen zien. In deze groep wordt samengewerkt om te herstellen en de regie in eigen handen te houden. Samen sterk zijn in kwetsbaarheid.

Als er voldoende deelnemers zijn (hopelijk januari 2022) dan start er een nieuwe groep.

Lees hier meer over ‘samen helen’.

Hoe?

12  bijeenkomsten op vrijdagavond, om de  4 weken met een thema

1 Je eigen verhaal vertellen
2 Omgaan met onbegrip en ongeloof
3 Afweermechanismen
4 Redenen om te helen
5 Boosheid
6 De relatie met de dader
7 Hoe bouw je een ondersteunend netwerk?
8 Rechtszaak, ja of nee? (spijt na?/helen door?)
9 Liefde en intimiteit
10 Familie
11 Een (nieuw) leven opbouwen
12 Vergeving?

Kosten € 240 euro voor alle bijeenkomsten, 20 euro per bijeenkomst

Als je het bedrag in een keer wil betalen krijg je het boek kado, of als je het boek al hebt krijg je 20 euro korting.

Groepsgrootte minimaal 5 maximaal 8 personen.

Start datum: februari 2022, precieze datum nog niet bekend

Tijden:  vrijdagavond 1 x in de maand van 19.00-22.00 uur

Plaats: Leersum