Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een krachtige therapievorm, die kan worden ingezet bij een grote diversiteit aan problemen bij zowel emotionele en psychische problemen als psychosomatische klachten en bij traumaverwerking.

Oude gewoontes en overtuigingen uit de kindertijd

Bij integratieve psychotherapie gaan we ervan uit dat gewoonten en overtuigingen zijn ontwikkeld in de kindertijd. De meeste gewoonten die we hebben ontwikkeld zijn onbewust geworden en ondersteunen ons in ons dagelijks leven.

Helaas hebben we ook gewoonten ontwikkeld die niet functioneel zijn. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: onverwerkte emoties, vastlopen in relaties, problemen met eigenwaarde, angsten, paniek, stress, depressie, co-dependentie en relatieverslaving. Omdat we al in onze vroege jeugd geleerd hebben hoe we met stress en angst om te gaan, en dit vaak niet op een constructieve manier is aangeleerd, kan dat ook een rol spelen in het verwerken van traumatische gebeurtenissen zoals huiselijk geweld en seksueel misbruik

Integratieve psychotherapie kan je helpen om belemmerende overtuigingen, gewoonten en patronen te herkennen en te transformeren van destructief naar constructief gedrag.

Emotionele klachten

Ook emotionele klachten, zoals angst en paniek, onverwerkt verdriet, schuld of schaamte kunnen door integratieve psychotherapie  verminderen of verdwijnen!

De oplossingen in jezelf

De oplossingen heb je al in jezelf, de mogelijkheden om ze te vinden zijn er misschien niet altijd. Met een een scala aan methodieken starten we een onder zoek naar zelfliefde. Zelfliefde is dee sleutel voor meer innerlijke vrede en (zelf)acceptatie. En zo wordt het mogelijk de oplossingen te vinden in ons zelf. Diepgaande blijvende verandering wordt is het resultaat.

Basistheorieën die het fundament vormen voor de therapie: Innerchild en Transactionele Analyse.