Praktijk voor Inergratieve Psychotherapie
Neem Contact op: 06 -17263011

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een krachtige therapievorm, die ingezet kan worden voor een grote diversiteit aan problemen bij zowel emotionele en psychische problemen als psychosomatische klachten en bij traumaverwerking.

Oude gewoontes en overtuigingen uit de kindertijd

Bij integratieve psychotherapie gaan we ervan uit dat gewoonten en overtuigingen zijn ontwikkeld in de kindertijd. De meeste gewoonten die we hebben ontwikkeld zijn onbewust geworden en ondersteunen ons in ons dagelijks leven.

Helaas hebben we ook gewoonten ontwikkeld die niet functioneel zijn en waardoor problemen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld bij onverwerkte emoties, vastlopen in relaties, problemen met eigenwaarde, angsten, paniek, stress, depressie, co-dependentie en relatieverslaving en het niet goed verwerken van traumatische gebeurtenissen zoals huisleijk geweld en seksueel misbruik

Integratieve psychotherapie kan je helpen om jouw belemmerende overtuigingen, gewoonten en patronen te herkennen en te transformeren van destructief naar constructief gedrag.

Emotionele klachten

Ook emotionele klachten, zoals angst en paniek, onverwerkt verdriet, schuld of schaamte kunnen door integratieve psychotherapie  verminderen of verdwijnen!

De oplossingen in jezelf

De oplossingen heb je al in jezelf, de mogelijkheden om ze te vinden is er misschien niet altijd. Met een een scala aan methodieken wordt het mogelijk om oplossingen te vinden en een diepgaande blijvende verandering te bewerkstelligen.

Basistheorieën die het fundament vormen voor de therapie: Innerchild en Transactionele Analyse.

Contact

In een ander licht
Maartje van Driel
Finsestraat 15
2912 TG Nieuwerkerk ad IJssel
Mobiel: 06 -17263011

e-mail -Maartje

Laatste berichten