Gevolgen van een trauma

Trauma’s kunnen enorme gevolgen hebben  in je dagelijks leven , hier onder kan je uitgebreid lezen over  de impact.

 • Herbeleving van een trauma
 • Herhaalde en ingrijpende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder beelden, gedachten of waarnemingen
 • Herhaalde verontrustende dromen over de gebeurtenis
 • Gevoelens alsof de traumatische gebeurtenis zich herhaalt (inclusief het gevoel de gebeurtenis opnieuw te beleven, illusies, hallucinaties, en dissociatieve flashbacks, met inbegrip van flashbacks)
 • Intense psychologische spanning bij blootstelling aan interne of externe prikkels die het trauma symboliseren of erop lijken
 • Fysiologische reacties op blootstelling aan interne of externe prikkels die het trauma symboliseren of erop lijken
 • aanhoudend vermijding van prikkels die aan het trauma doen denken
 • afstomping van het reactief vermogen (niet aanwezig voor het trauma)
 • Pogingen tot het vermijden van gedachten, gevoelens of gesprekken die aan het trauma doen denken.
 • Pogingen tot het vermijden van activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen aan het trauma oproepen
 • Onvermogen om zich belangrijke aspecten van het trauma te herinneren
 • Duidelijk verminderde interesse of deelname aan belangrijke activiteiten
 • Gevoel van onthechting of vervreemding van anderen
 • Beperkt bereik van affectie (bv. niet in staat zijn gevoelens van liefde te hebben)
 • Gevoel een beperkte toekomst te hebben (bv. geen verwachting van carrière, huwelijk, kinderen of een normale levensduur)

Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid (die niet aanwezig waren voor het trauma):

 • Moeite met inslapen of doorslapen
 • Irritatie of woede-uitbarstingen
 • Concentratieproblemen
 • Extreme waakzaamheid
 • Ernstige schrikreacties.

De duur van bovenstaande symptomen is langer dan een maand.

Trauma kan enorm veel lijden of beperkingen  verooorzaken in het sociaal verkeer of beroepsmatig functioneren of op andere terreinen.