Transactionele Analyse

Door middel van Transactionele Analyse kunnen we onderliggende onbewuste en in de kindertijd aangeleerde, overtuigingen en patronen helder krijgen. Patronen die ten grondslag liggen aan problemen die we in het hier en nu ervaren. Als kind hebben we liefde en aandacht nodig en doen we wat nodig is om deze liefde en aandacht te krijgen. Dat doen we echter niet op een bewuste manier, maar op een manier die voor ons als kind heel logisch is. Bijvoorbeeld: we zijn gehoorzaam, we gaan heel lief doen, we houden ons mond, we gaan ons best doen of we gaan juist heel druk doen. Op die manier worden we gezien en geliefd of juist niet genegeerd of gestraft.

Transactionele Analyse wordt ook wel het ‘Ouder Volwassene Kind’ model genoemd (OVK)! Invloeden die onze ouder(figuren) op ons hebben gehad en hoe we daar als kind op hebben geleerd te reageren, kunnen nu nog impact hebben op hoe we denken, voelen en handelen.

In therapie is dit model een prachtig instrument om te ontdekken (vanuit de volwassene) hoe we ons verhouden ten opzichte van anderen en op welke triggers we reageren. Ieder mens is uniek en heeft een eigen manieren  in omgang met anderen. Hoe meer bewust we zijn van de triggers en het gedrag dat daar op volgt, des te beter kunnen we andere keuzes maken die positiever voor uitwerken.

Innerchild en Transactionele Analyse vormen de basis voor integratieve psychotherapie. Buiten deze basis wordt er ook gewerkt met een groot aantal verschillende methodes uit verschillende stromingen van de psychologie.