De innerlijke criticus

Soms voel je geen liefde voor jezelf en kan je je niet voorstellen dat er mensen zijn die van je houden. Jouw interne criticus is dan aan het woord.

Een oude stem

Het is een heel oude stem in ons, die al vroeg in ons leven is ontstaan als antwoord op afwijzingen die we hebben gevoeld of gekregen.
In heb hier en nu heeft die persoon uit onze jeugd nog steeds invloed op ons. Een deel van ons heeft zich er mee geïdentificeerd. We zijn gaan geloven dat het waar is en we passen het nu toe op ons zelf.

Het onschuldige kind

Iedere keer als ik een klein kind zie, besef ik me weer dat het kind onschuldig is. Misschien kan het kind wel bang zijn of onmachtig om iets te doen en wordt dan boos of reageert het zijn angst of frustratie af op een manier die voor een ouder niet acceptabel is. Het kind heeft waarschijnlijk geen andere manier en is zich nog niet bewust van wat hij of zij doet om zichzelf veilig of geliefd te voelen. Als er op dit gedrag een afwijzing volgt die, iedere keer als het kind dit gedrag vertoont, herhaald wordt, zal het kind deze stem na verloop van tijd verinnerlijken. Het wordt zijn eigen innerlijke criticus.


Therapie

In therapie kan je werken met deze vroeg ontstane interne criticus. In het hier en nu kan je getriggerd worden door dingen die lijken op wat je vroeger hebt mee gemaakt. Als je niet hebt geleerd er anders mee om te gaan, zal je vaak het zelfde voelen en het zelfde reageren als toen.  En dan geldt ook voor jouw innerlijke criticus. Gelukkig kan je nu bewust worden van de dingen die je voelt en de reactie die je daarop hebt.
Je kunt voor die innerlijke delen zorgen als ze zich aandienen. Makkelijk is het niet, maar als jouw innerlijk delen door jou gezien en geliefd worden dan kan zelfliefde ontstaan.

Geef een reactie

+ 74 = 79