Blog

In een ander licht schrijft regelmatig een blog over verschillende onderwerpen die met integratieve psychotherapie te maken hebben. Deze blogs kunnen inzichten geven hoe we als mensen functioneren of wat maakt dat we doen wat we doen.

Mensen zijn boeiende wezens en kunnen soms erg ingewikkeld in elkaar zitten en het erg moeilijk maken voor zich zelf. Soms is de oplossing makkelijker dat we denken, maar verhinderen onze aangeleerde patronen en overtuigingen ons om de oplossingen te vinden.

Ben je geinteresseerd in de complexiteit van mensen en hoe lichaam en geest effect op elkaar hebben . Lees dan de blogs en geef een reactie.

zelfreflectie en bewustzijn

Zelfreflectie en bewustzijn.

Zelfreflectie.

Om inzicht in je zelf te krijgen is zelfreflectie nodig. Zelfreflectie vraag tijd en aandacht. Wat is zelfreflectie? Dat is tijd nemen voor jezelf en echt bezig zijn met wat er speelt in je leven. Wat heeft op dit moment in positieve en negatieve zin impact op je lichaam en geest. Wat heb je nodig? Door regelmatig tijd te nemen voor jezelf ben je in staat bewuster te leven. Door zelfrelflectie heb je grote kans dat je meer zelfliefde gaat ervaren en met meer compassie naar anderen kan kijken.

Neem jij wel eens een moment voor jezelf?

Onbewust

Ik ben er van overtuigd dat we heel veel dingen in ons leven onbewust doen, dat hebben al heel vroeg in ons leven geleerd. Gelukkig maar, want we hoeven in ons leven niet overal bij stil te staan. Helaas reageren we in stressvolle situatie ook vaak onbewust en niet effectief en dat brengt ons dus niet altijd waar we willen zijn.

Bewustwording

Bewustwording  en gaat vaak via het lichaam. Het lichaam geeft aan dat er iets aan de orde is. We kunnen ‘ hoog’ in de adem zitten of een drukkend gevoel op de borst of kramp in de buik ervaren. Dat zijn vaak die eerste signalen….

Lichaamsgevoelens zijn de eerste signalen…

Denken

We kunnen ons ook bewust worden van onze denkpatronen, overtuigingen en aannames Veel gedachten die we hebben zijn niet nieuw en herhalen zich meerdere keren per dag. Positieve gedachten zijn OK, maar herken jij ook dat je wel eens heel negatief over je zelf of anderen denkt? En helpen die gedachten je? Ook van je denkpatronen kan je je bewust worden en leren wat de impact is. Je kan je eigen gedachten ook bevragen of ze wel echt waar zijn. Zo niet dan kan je beginnen met omgekeerde te denken.

Neem jij voor lief wat je denkt of kan het omgekeerde net zo waar zijn?

Gedrag

Ben jij je bewust van je gedrag. Ook in stressvolle situaties? En helpt dat gedrag je ook? Trek je je terug of heb je een kort lontje. Ga je over (jouw) grenzen heen of laat je zelf niet zien? Ook ons gedrag is voor een groot deel onbewust, we hebben geleerd hoe we ons het beste kunnen gedragen. Kijk maar eens om je heen en observeer mensen die je kent. Herken je hun gedrag, vertonen ze dat vaker? En hoe zit dat bij jezelf, wat herhaal jij telkens weer, terwijl je dat misschien helemaal niet wilt?

Herhaal jij wel eens dingen terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt?

Emoties.

Alles zit aan elkaar gekoppeld in ons brein. Gedachten kunnen emoties opwekken, die op hun beurt een lichaamsgevoel geven, waaruit weer gedrag ontstaat, waardoor weer anderen emoties ontstaan. Dit alles kan je ook omkeren, alles heeft invloed op elkaar.

Alles zit aan elkaar gekoppeld in ons brein…

Hoe bewust ben jij?

Hoe bewust ben jij leef jij zoals je dat wit, kan jij zijn met de dingen die er zijn, die impact op je hebben? Of wil je dat de dingen anders gaan dan hoe ze gaan en ben je daar ontevreden of ongelukkig door?

Neem een moment tijd voor zelfreflectie

Neem tijd voor jezelf en doe aan zelfrelflectie. Leer herkennen wat er allemaal invloed op je heeft en maak bewuste keuzes waar dat mogelijk is. Aan de ander kant wees je bewust van de dingen waar je geen invloed op kan uitoefenen en leer te zijn met hoe het is zonder het te willen veranderen.

Zelfreflectie is de sleutel tot zelfliefde en compassie voor jezelf en de mensen om je heen.

Relatieverslaafd en co-dependent?

Relatieverslaafd en co-dependent?

https:://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo

Relatieverlaafd en co-dependent, wat is dat eigenlijk? Je stelt alles in het werk om de liefde van je partner te krijgen! Je zet jezelf opzij voor het welzijn van je partner en eigenlijk weet je niet wat jouw eigen behoeften zijn. Je herhaalt dit keer op keer! Als beloning daarvoor krijg je de liefde en aandacht krijgt van je partner waar je erg naar verlangt. Herken je dit gedrag? Dan heb je kans dat je co-dependent en relatieverslaafd en  bent.

Relatieverslaving werkt eigenlijk net als verslaving aan middelen. Het geven en jezelf wegcijferen voor je partner geeft je op korte termijn een goed gevoel, maar op den duur is het destructief. Als je relatieverslaafd bent, is het geluk van je partner belangrijker dan je eigen geluk. Je bent er helemaal voor een partner die misschien wel onbereikbaar is, omdat hij/zij al een relatie heeft of omdat je niet helemaal zeker weet of hij/ zij wel voor jou wil gaan. Jouw gedrag is een manier om een gevoel van leegte, pijn, verdriet of eenzaamheid te verdringen of niet te voelen. Terwijl je het idee hebt je dingen onder controle hebt en je denkt je eigen keuzes te maken is niets is minder waar. De relatie is niet in evenwicht, jij geeft alles en hij/zij ontvangt of neemt en geeft wanneer het uitkomt. De controle en macht ligt bij de ander. Is dat liefde?

Tot hoe ver ga je?

Mensen die relatieverslaafd zijn, doen soms extreme dingen voor hun partner, niet alleen in het zorgen voor de partner, maar ook in de seksuele omgang met hun partner. Net als bij verslaving kan er een patroon ontstaan waarin mensen steeds meer (moeten) gaan doen om de liefde (kick) te krijgen waaraan het in hun leven zo vaak ontbreekt.

Co-dependentie

Volledige afhankelijkheid van de aandacht van de partner en daar alles voor over hebben, heet co-dependentie. Co-dependentie wil echter niet zeggen dat je relatieverslaafd bent. Als je relatieverslaafd bent, ben je wel co-dependent. Co-dependentie is het gedrag waarbij je aangeleerde  (meestal niet constructieve) patronen hebt ontwikkeld die nodig zijn om het (ongezonde) systeem waarin je zit in evenwicht houden.

Bij verslaving gaat het nog verder: omdat de aandacht voelt als een beloning en je niet zonder die beloning kan leven, ga je daar steeds meer voor doen, je bent verslaafd.

Co-dependentie ontstaat vaak als er in de vroege jeugd dingen zijn gebeurd, waardoor je als kind niet op een veilige manier hebt kunnen hechten aan je ouder(s). Veilige hechting is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een kind en is heel belangrijk voor het krijgen van een gezond zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen. Het is ook nodig om te kunnen verbinden met andere mensen en zeker voor het aangaan van een relatie met een levenspartner. Als de ouder niet voldoende  ‘aanwezig’ is, moet een kind manieren zoeken om toch genegenheid, erkenning of liefde te kunnen krijgen. Vaak kiezen kinderen voor opties die niet altijd het beste zijn voor hen.

Overlevingsstrategieën

Als (klein) kind ben je volkomen afhankelijk van je ouders of andere opvoeders. In normale omstandigheden ontwikkelen we ons in een veilige omgeving. Als die veilige omgeving er niet is moeten we veel zelf uitzoeken en uitvinden. Dat terwijl we nog niet bewust kunnen nadenken over wat goed voor ons is en wat niet. We zullen daarom dingen gaan geloven over onszelf die meestal niet waar zijn en die wel heel veel impact op ons hebben. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik ben niet om van te houden’, ik ben het niet waard’ of ‘Ik moet mijn best doen om van gehouden te worden’. Vanuit deze overtuigingen ontwikkelen we gedrag dat er voor zorgt dat we gezien of gehoord worden of juist niet gestraft of genegeerd. Dat kunnen dingen zijn als: voor de ouder gaan zorgen, de ouder tevreden houden, heel erg je best gaan doen om gezien te worden, onzichtbaar worden of terugtrekken, zorgen dat je niet tot last bent of juist heel drammerig of huilerig worden. Voor een kind zijn deze gedragingen heel nuttig en het kind ervaart het als normaal. Het geeft op dat moment het gewenste resultaat. Helaas nemen we deze aangeleerde strategieën mee naar het volwassen leven. Hier herhalen we dit gedrag en het heeft meestal niet de uitwerking waarnaar we verlangen, maar juist het tegenovergestelde: we worden niet gezien, we laten over onze grenzen heen gaan, we drammen door of we gaan juist door tot het uiterste en mogen geen fouten maken.

Onveilige hechting

Gevolg van een onveilige hechting in de jeugd is dat in het volwassen leven relaties kunnen ontstaan die vervolgens ook niet als veilig ervaren worden. De relaties worden met moeite in stand gehouden. Claimend, veel eisend gedrag, angst de partner kwijt te raken of het juist op afstand houden van een partner zijn mogelijke gevolgen. Beide strategieën leiden tot een ongezonde relatie. Bindingsangst of verlatingsangst zijn bekende verschijnselen bij onveilige hechting in de kindertijd. Co-dependentie ligt op de loer.

Gelijkwaardige, gezonde relaties

Gezonde relaties zijn gelijkwaardig. Beide partners investeren in de relatie, beide partners worden evenveel gezien en gehoord en beide partners zijn er voor elkaar en kunnen geven en nemen zonder strijd, macht of angst. Er is een gezonde dosis zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld. Partners zijn niet bang om elkaar te verliezen en bij onenigheid gaan ze dit aan op een volwassen manier, met oog voor zichzelf, de ander en de relatie. Er is een goede verhouding tussen nabijheid en afstand.

Dit is heel anders dan bij ongelijkwaardige relaties, waarin er sprake is van een onvolwassen communicatie tussen beide partners, en waarin de kind-patronen de regie hebben. Het komt maar al te vaak voor dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Terwijl we ons voornemen niet te gaan doen wat onze ouders hebben gedaan, doen we dat vaak wel.

Patronen herkennen.

Gelukkig is het mogelijk om de aangeleerde patronen herkennen. Als beide partners open staan voor wat hun overlevingsstrategieën zijn en ze durven hun gekwetstheid uit het verleden te bespreken en verwerken dan kan het kinddeel in hen opgroeien en volwassen worden. Dan is een liefdevolle relatie met intimiteit heel goed mogelijk. Makkelijk is niet misschien niet, veelbelovend wel! Want wie wil er nou geen liefdevolle relatie?

Hoe kan je het herkennen dat er sprake is co-dependentie?

 • moeite om gezonde eigenwaarde en zelf vertrouwen te ontwikkelen
 • moeite om gezonde grenzen te stellen en di te bewaken
 • Het moeilijk vinden om fouten te maken en daarvan te leren
 • moeite om voor de eigen volwassen behoeften te zorgen
 • het moeilijk vinden om eigen behoeftes aan te geven
 • de onder positie te kiezen en de ander voorop te stellen.

 

Maartje van Driel

Integratieve psychotherapie

www.ineenanderlicht.nl

Partners in beeld, boekrecensie

Partners in beeld,  Boekrecensie

Partners in Beeld, seksueel misbruik raakt het hart van de relatie

Auteur: Ivonne Meeuwsen

Uitgever: Ivonne Meeuwsen 2016

cover partners voor media

Partners in beeld: Seksueel misbruik raakt het hart van de relatie!

Eindelijk een boek dat speciaal geschreven is voor partners van slachtoffers van seksueel misbruik. In haar boek gebruikt Ivonne de term overlevers wat nog duidelijker weer geeft wat de impact is op het leven van mensen die te maken hebben met dit thema.

Vanuit mijn praktijk voor psychotherapie kom ik veel tegen dat vooral de aandacht uit gaat naar de overlevers. In dit boek krijgen de partners erkenning voor het deel wat zij te dragen hebben in de relatie met een overlever. Partners van seksueel misbruik worden nog te vaak niet gehoord of gezien; er is weinig geschreven over wat het betekent om naast iemand te leven met zulke traumatische ervaringen.

Vanuit mijn invalshoek als therapeute geeft dit boek mij weer nieuwe inzichten in de ervaring voor de partner van de overlever. In hun relatie met een overlever is er voor hen het risico verstrikt te raken in de onverwerkte emoties en overlevingsstrategieën die de overlever heeft ontwikkeld in zijn of haar leven. Voor de partners dus ook goed om zich daarvan bewust te zijn en daar aandacht aan te geven.

Ivonne maakt goed duidelijk dat niet alleen de overlever kampt met gebrek aan vertrouwen, het zich veilig voelen en echte intimiteit maar dat ook de partner hiermee besmet kan raken.

‘ Dit boek is een must voor iedere partner van een overlever’.

Ik denk dat iedere overlever en iedere partner van een overlever dit boek moet lezen. Ivonne weet als geen ander weer te geven wat de impact is van seksueel misbruik op de relatie en hoe onmachtig, boos of verdrietig je je als partner kan voelen.

In het boek wijst ze de weg om samen te werken aan een relatie die in balans is en waarin liefde, veiligheid en intimiteit kan floreren ondanks de beschadigingen uit het verleden.

 

Maartje van Driel

Praktijk voor integratieve psychotherapie

Maassluis

www.ineenanderlicht.nl

Bewust uit elkaar , hoe doe je dat?

 Heb jij besloten om te scheiden of was het je partner?

Bewust uit elkaar hoe doe je dat? Als je gaat scheiden dan komt er veel op je af. Scheiden kan een pijnlijk proces zijn. Toen je bij elkaar kwam/ging trouwen was je er waarschijnlijk vanuit gegaan dat dit met jou niet zou gaan gebeuren en nu sta je er misschien zelf voor!

Als jij degene bent die besloten heeft om te willen scheiden, dan ben je waarschijnlijk al verder in het proces dan je partner. Misschien heb je al een deel van het verdriet, de boosheid of de onmacht verwerkt en heb je toegeleefd naar het moment dat je het echt zou gaan toegeven voor jezelf en het moment dat je het je partner zou gaan vertellen. Mogelijk heb je je ook al verdiept in wat je allemaal moet regelen en besef je je ook dat er heel wat komt kijken bij scheiden.

Als je van je partner heb gehoord dat hij of zij van je wil scheiden, dan wil je misschien nog niet eens denken aan hoe je dat gaat verwerken of wat er allemaal geregeld moet worden. Of verzet je je er zelf nog tegen of wil je nog naar mogelijkheden kijken om bij elkaar te blijven. De verwerking van de scheiding loopt ieder op zijn eigen tempo door. Het proces is voor iedereen het zelfde alleen de fase waarin je bent is verschillend. Hierdoor kan er mogelijk een kloof ontstaan tussen jou en je partner en daardoor kan de communicatie moeilijker worden. Als er veel emoties in het spel zijn, is het vaak onmogelijk om rationeel te denken en te communiceren en vervolgens bewuste keuzes te maken, die voor jou en je partner en eventueel je kinderen goed zijn. Dit hoort bij het proces maar kan het wel lastig maken omdat er een aantal zaken geregeld moeten worden.

Kinderen hebben geen keus

Voor kinderen is het een ander verhaal. Zij hebben meestal geen stem in de beslissing van hun ouders en kunnen alleen maar volgen. Kinderen lijken heel gemakkelijk in het aanpassen aan nieuwe situaties. Ze moeten wel, omdat ze geen keus hebben, maar kinderen voelen vaak meer dan ze je vertellen en je denkt te merken. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Soms uiten ze het meteen en soms zijn de gevolgen van scheiden pas jaren later zichtbaar. Voor kinderen is het uitermate belangrijk dat scheiden op een zorgvuldige en bewuste manier gebeurt. Zij kunnen er immers niets aan doen dat hun ouders niet meer met elkaar willen of kunnen leven.

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen van gescheiden ouders vaak meer problemen krijgen dan kinderen waarvan de ouders niet gescheiden zijn (behalve als er sprake is van huiselijk geweld). Voorbeelden hiervan zijn op korte termijn: gedragsproblemen, terugtrekgedrag, lagere schoolprestaties, negatief zelfbeeld, problemen met vriendschapsrelaties en zwakkere band met ouders. Op langere termijn: lager opleidingsniveau, minder inkomen, meer kans op depressie en een groter eigen scheidingsrisico (onderzoek van Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker). Voor kinderen is het uitermate belangrijk dat scheiden op een zorgvuldige en bewuste manier gebeurt. Zij kunnen er immers niets aan doen dat hun ouders niet meer met elkaar willen of kunnen leven.

 

 

‘Waar moet ik beginnen en hoe doe ik dat allemaal en?’

Bij scheiden komt veel kijken. Er moet veel worden uitgezocht en afgesproken, zeker als er kinderen zijn. Er kunnen heel wat vragen op je af komen en soms zie door de bomen het bos niet meer. Moet je nu wel of niet een mediator in de hand nemen en wat doet een mediator eigenlijk, wanneer ga je naar de rechter, wat doet een advocaat voor je? Hoe zit het met het ouderschapsplan, hoe verdelen we de bezittingen en hoe regelen we de financiën? Hoe zit het met de alimentatie, maar ook: hoe ga ik verder na de scheiding, hoe verwerk ik mijn verdriet, hoe ga ik om met mijn boosheid en emoties en hoe (her)vind ik mijn eigen kracht. Wat kan ik wel vertellen of laten zien waar de kinderen bij zijn? Wat vertel ik aan de kinderen?  Ik voel me alleen, wie kan ik vertrouwen, waar kan ik naar toe? Hoe kan ik voor mijn kinderen zorgen en wat is het beste voor hen? Ik ben bang dat ik ook mijn kinderen verlies. Dit zijn heel normale vragen waarop je misschien niet direct een antwoord weet en die veel onzekerheid en verwarring kunnen opleveren. Het is belangrijk je te realiseren dat de energie van de ouder doorstroomt naar je kind, goed en met mildheid voor jezelf zorgen is dan ook belangrijk. Als jij zicht hebt op jouw proces, een weg vind om met je emoties om te gaan dan ben je ook met andere energie beschikbaar voor je kind.

 

Goede communicatie

Als je bewust wilt scheiden, betekent dat dat je de belangen van iedereen in ogenschouw neemt en dat je vanuit jouw authenticiteit en kracht beslissingen neemt die goed zijn voor iedereen die het aangaat. Dat klinkt makkelijker dan dat dit mogelijk is. Het vraagt dat je bewust bent van het effect van jouw communicatie. Bovendien is er veel om over te communiceren, omdat er misschien veel geregeld moet worden voor de kinderen en voor jezelf. Je start immers een geheel nieuw leven zonder je partner en hebt daarbij wellicht heel andere verwachtingen en belangen dan je partner. Toch blijkt dat bewuste en goede communicatie de sleutel is tot de minste problemen. Ook met kinderen kan je op een goede manier communiceren. Voor hen is het belangrijk dat ze weten wat er gaat gebeuren, dat zij zich veilig en geliefd voelen, wat er ook gebeurt. Zij moeten in de gelegenheid zijn hun verhaal kwijt te kunnen. Jij en jouw ex-partner blijven immers hun ouders en zij mogen in deze moeilijk tijd van jou blijven verwachten dat je er voor hen bent. Maar hoe doe je dat?

 

Hulp vragen bij het scheiden: Bewust uit elkaar

In Nederland ontstaan er steeds vaker samenwerkingsverbanden die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die willen gaan scheiden of aan het scheiden zijn, zodat zij niet alles alleen hoeven uit te zoeken. Alle vragen worden beantwoorden vanuit één visie, in de vorm van een organisatie waarin verschillende disciplines werken die hun expertise hebben gecentraliseerd om jou, je (ex-)partner en de kinderen zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. En zo’n organisatie is ‘Bewust uit elkaar’.

 

Bewust uit Elkaar

Bewust uit elkaar is een collectief van sterk betrokken partners dat een nieuw concept op de markt heeft gebracht, waarbij de nadruk ligt op preventie en het voorkomen van een vechtscheiding. Zij kunnen je begeleiden in het gehele proces, zodat je bewuste keuzes maakt en je weer sterk verder kunt. De kracht van deze samenwerking is dat alle professionals werken vanuit een zelfde visie en er in het team ook ervaringsdeskundigheid aanwezig is.

Wat kan je verwachten van Bewust uit elkaar?

 

 • Een mediator, die jou en je partner kan begeleiden of van advies kan voorzien.
 • Een trainer /coach voor volwassenen, die training en coaching aanbiedt, waarin je ondersteuning krijgt in het (her)vinden van je eigen kracht waardoor je op een bewuster wijze met je scheidingsproces bezig bent en zo de juiste keuzes in je proces en voor de toekomst kunt maken.
 • Een kindercoach, die jou en je kinderen trajecten en coaching aanbiedt met betrekking tot jouw invloed op de kinderen. Coaching en begeleiding voor je kinderen in de dingen waarmee zij maken krijgen gedurende de scheiding.
 • Een therapeut, die samen met jou werkt aan de verwerking van de scheiding en met jou onderzoekt wat jouw valkuilen of patronen zijn in een relatie.

 

Bewust uit elkaar verwijst naar andere instanties als dat nodig is. Bewust uit elkaar heeft een groot netwerk met instanties die ook betrokken zijn bij mensen die gaan scheiden.

 

Bewust uit elkaar? Je hoeft het niet alleen te doen…. Maak de juiste keuze en vraag hulp aan experts, zodat jij bewust en sterk verder kan!

 

Meer informatie kan je vinden op www.bewustuitelkaar.nl.

 

Piekeren en emotioneel vastgelopen?

Piekeren en emotioneel vastgelopen zijn,  kan bij veel mensen voorkomen! Het voelt alsof je verstrikt bent geraakt in je eigen denkpatronen of dat je je emoties  niet meer de baas bent. Het levert je stress, klachten en/of problemen op. Misschien heb je al van alles geprobeerd om daar van af te komen en wil dat maar niet lukken.

Diepgewortelde oude patronen.

Waarschijnlijk heb je te maken met diepgewortelde onbewust, niet functionele patronen die je al heel lang kent. Als kind leren we bijna alles van onze opvoeders, zij zijn een voorbeeld voor ons. We ervaren onze opvoeding als heel normaal. Voor kinderen is er geen goed of fout. Kinderen kunnen nog niet bewust denken en ze kennen nog geen anderen manier, dan wat hun opvoeders hen voorleven. Zo beseffen ze zich niet wat de impact is van de keuzes die ouders maken en wat daarop volgend hun onbewuste overtuigingen en gedragingen kunnen worden. Ouders doen doorgaans wat in hun macht ligt en gelukkig hebben ze meestal een positieve invloed op hun kinderen. Maar het kan ook anders gaan. Het kan zijn dat we als kind niet gezien of gehoord worden en misschien zelf wel juist gestraft of genegeerd worden. Kinderen gaan dan onbewust negatieve dingen geloven een aannemen over zichzelf. Zo vormen ze overtuigingen en gedragingen die op dat moment functioneel zijn en die helpen om gehoord en gezien te worden. Ook helpen deze gedragingen ervoor dat ze niet gestraft of genegeerd worden. Het worden vervolgens onbewuste denk- en gedragspatronen. In de kindertijd zijn ze dus functioneel. Helaas nemen we deze overtuigingen vaak mee naar ons latere leven, waar ze meestal; niet meer functioneel zijn en juist het tegenovergestelde effect hebben.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Please gedrag
 • Aanpassen aan anderen
 • Over je grenzen heen laten gaan
 • Je sterk voor doen terwijl je best bang of verdrietig bent (emoties niet durven tonen)
 • Maar doorgaan en niet mogen stoppen, terwijl je merkt dat je pauze nodig hebt
 • Perfectionisme
 • Geen fouten mogen maken
 • Een kort lontje hebben en als gereageerd hebben voordat je het in de gaten hebt.
 • Sociaal angstig zijn en bang zij voor wat anderen van je denken.
 • Jezelf klein maken of wegcijferen.

Integratieve psychotherapie helpt

Als je deze voorbeelden herkent en je hebt er last van, dan gebruik je waarschijnlijk regelmatig de zelfde strategieën die je vroeger hebt geleerd en gebruikt. Ze worden nu, in je volwassen leven aangewakkerd door iets wat lijkt op je vroegere ervaringen. Het kan zijn dat je hierdoor emotionele of psychische klachten ontwikkelt, die je belemmeren in je dagelijks leven.

Integratieve psychotherapie helpt je deze patronen te onderzoeken en te veranderen. Doormiddel van een aantal verschillende methoden leer je ze te doorbreken en er grip op te krijgen. Omdat integratieve psychotherapie werkt op de onbewuste processen, is het een therapievorm die blijvende verandering geeft waardoor je ook meer eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde ontwikkelt en dus ook meer regie in je zal gaan ervaren.

Wil je in therapie of wil je meer informatie, kijk op www.ineenanderlicht  of bel 06-17263011

Maartje van Driel. Integratief Therapeut, In een ander licht.

Stilstaan is vooruitgang!

Stilstaan is vooruitgang!

stilte en bezinningsweekend

Stilstaan is vooruitgang! Wist jij dat zo’n 50-75% van fysieke klachten stress gerelateerd zijn? Bijna niet voor te stellen he? Het is dus heel belangrijk om tijd voor jezelf te nemen en te ontspannen. Wanneer en hoe doe jij dat?

Hoe ervaar jij te veel spanning?

Spanning is op zichzelf helemaal niet erg. Het zet aan tot actie, het motiveert en het brengt je ergens. Je kan spanning op een heleboel manier ervaren. In je hoofd (te veel denken) in je lichaam (borst, maag, keel rug…), in je gedrag ( hyperactief worden, inactief worden….) Iedereen ervaart het anders en het heeft voor iedereen andere gevolgen. Sommige mensen hebben spanning nodig om goed te kunnen functioneren, anderen worden juist belemmerd in hun functioneren als de spanning te veel wordt. Wat is jou signaal? Hoe merk jij dat je een pauze in moet lassen of dat je genoeg gewerkt hebt en dat het tijd is voor ontspanning?

Voor mij zijn er verschillende signalen. Als ik te lang achter elkaar ergens mee bezig ben, dan begin ik een druk in mijn hoofd te voelen, het is alsof mijn hoofd

‘vol ’raakt. Als ik ergens zenuwachtig voor ben, merk ik dat ik hoog in mijn adem ga ‘zitten’ en krijg ik het gevoel alsof mijn keel dicht geknepen wordt. Ook merk ik, als ik te veel zit te piekeren, niet meer in mijn lijf ben en niet meer voel wat er zich in mijn lichaam afspeelt. Een andere keer reageer ik op spanning door geïrriteerd of geprikkeld naar mijn omgeving te zijn. Ik projecteer dan mijn eigen ongenoegen en spanning op hen, en geef hun de schuld.

Gewoon doorgaan….

Ik heb de neiging om de signalen te negeren en door te gaan met wat ik aan het doen ben. Iets in mij wil niet voelen hoe het echt voelt van binnen. Als ik er aan toe geef moet ik immers stoppen en tijd nemen om er mee aan de slag te gaan. Ik moet mezelf confronteren met wat ik werkelijk aan het doen ben. Het kan ook zijn dat het me niet uitkomt om te stoppen, het moet af!! Of ik wil de emotie niet voelen die gepaard gaat met de spanning, zoals angst voor wat ik moet presteren of verdriet om wat er is gebeurd. Door gewoon door te gaan, lijkt het net als of het er niet is

. Struisvogel politiek noemen we dat. Herken je dat?

Stoppen en stil staan 

helpt om beter in je vel te zitten!

Als je niet stopt, blijft de spanning en krijgt je mogelijk allerlei bijeffecten of klachten. Vaak zijn we ons daarvan niet bewust. Je kan je spanning voorstellen als een bad kuikentje dat je onder water probeert te houden. Dat kan je lang volhouden, maar op een onvoorzien moment, als je er even niet aan denkt, plopt het op! En dan…? Duw je het weer onder of neem je pauze en ga je stil staan bij wat er is en neem je een moment om te ontspannen?

Men zegt wel eens stilstaan is achteruitgang. Ik zeg stilstaan is vooruitgang. Als je stilstaat bij jezelf en je neemt de tijd om te ontspannen kan je veel meer aan. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je stress hebt, je minder goed kan denken. Als je stress hebt, kan je lichaam en je geest niet ontspannen. Je lichaam blijft voortdurend in de ‘áan-stand’ staan, zodat we voorbereid zijn op dat wat staat te gebeuren. Je hersenen krijgen voortdurend signalen dat allertheid en actie nodig is. Af en toe moet het lichaam uit die aan-stand en teruggebracht worden in de ruststand ( uit-stand). Als dat niet gebeurt, stapelt stress zich op en kunnen klachten ontstaan. Kan je je voorstellen in deze hectische tijd,

dat 50-75 % van de klachten stress gerelateerd is?

Stilstaan is vooruitgang

Op tijd stoppen en pauzes nemen, ontspannen en reflecteren of mediteren is goed voor je lichaam en geest. Stilstaan en ontspannen is net zo belangrijk voor je als eten en drinken. Zo bijf je bewust in verbinding met jezelf en heb je je leven in eigen hand! Bovendien is het niet alleen goed voor jou en jouw lichaam en geest…. het heeft direct zijn uitwerking op de mensen om je heen.

Het is echt waar: Stil staan is vooruit gang!

Heb je een moment nodig voor jezelf? Meld je aan voor een van onze stilte en bezinningsweekenden.

Meer informatie: https://www.ineenanderlicht.nl/bezinningsstilteweekend/

 

 

 

Overlevingsstrategieën

Overlevingsstrategieën

Heb je wel eens van overlevingsstrategieën gehoord? Doe jij wel eens iets volledig automatisch of onbewust en doe je dat ook wel eens terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt doen? Weet je ook wat maakt dat je dat doet en hoe het komt dat het maar niet lukt om het anders te doen?

Wat zit de menselijke geest soms toch raar in elkaar: wat maakt nou dat we iedere keer weer in dezelfde valkuil trappen? Hoe komt toch dat we bepaald gedrag zo hardnekkig blijven volhouden, terwijl het ons ons niet bevredigd en waarom kunnen we dat zo moeilijk veranderen?

Voorbeelden van overlevingsstrategieën

Enkele voorbeelden van overlevingsmechanismen zijn:

 • Te snel reageren, geïrriteerd reageren, een kort lontje hebben en er vervolgens spijt van hebben en jezelf bekritiseren.
 • Al opgestaan zijn om voor iemand te zorgen, voordat het gevraagd wordt en dan misschien het idee krijgen over je grenzen heen te (laten)gaat.
 • Geen nee durven zeggen als iemand je iets vraagt en doen wat gevraagd wordt, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt.
 • Net doen als of het niet interesseert en je sterker voor doen dan je bent, terwijl je je van binnen kwetsbaar of verdrietig voelt en een arm om je heen zou willen hebben.
 • Jezelf verwijten dat je iets fout hebt gedaan, terwijl je erg je best hebt gedaan en het eigenlijk wel goed ging, maar anderen deden het beter (dacht je)
 • Goed is niet goed genoeg, het moet perfect en daarom nooit tevreden zijn…
 • Sociale omgang met mensen vermijden omdat je bang bent wat ze van je vinden, terwijl je rationeel weet dat de meeste mensen gewoon aardig reageren.

Herken je iets? Nou dan heb jij ook overlevingsstrategieën. Ik ken eigenlijk niemand die ze niet heeft….

Wat zijn dat eigenlijk overlevingsstrategieën?

Het zijn heel oude gedragingen die voort komen uit overtuigingen die we over ons zelf hebben gecreëerd toen we heel jong waren. Vaak zelfs al voordat we 7 jaar oud waren. Het zijn onbewuste kinderlijke overtuigingen, die we zijn gaan geloven naar aanleiding van wat onze opvoeders deden of (niet) vertelden of wat we onbewust hebben opgepakt uit het gedrag dat ouderen ons voorleefden. Vaak zelfs zonder dat het de bedoeling was van ouders om jou dat te laten geloven.

Liefde en aandacht

Kinderen hebben liefde, aandacht, sturing en begeleiding nodig. Kinderen kunnen nog niet bewust denken, zoals volwassenen dat kunnen en ze kunnen geen keuzes maken tussen dat wat goed en niet goed voor hen is. Kinderen zijn van nature ongecompliceerd, spontaan en nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Je kan je voorstellen dat het voor ouders een hele klus is om kinderen precies zo te begeleiden dat ze krijgen wat goed voor hen is. Eigenlijk weten we niet eens precies wat goed voor hen is. In elk geval kunnen we onze kinderen niet in alle gevallen beschermen, eenvoudig weg omdat we er niet altijd voor hen kunnen zijn.

Als kinderen genegeerd of gestraft worden of wanneer ze geen goed voorbeeld krijgen, te veel of te weinig worden bemoederd of gecorrigeerd, kan dat (als het vaak voorkomt) impact hebben op hoe kinderen over zichzelf gaan denken. Dat is zeker het geval als kinderen mishandeld of misbruikt worden of als ze emotioneel verwaarloosd worden.  Kinderen  kunnen overtuigingen over zichzelf ontwikkelen als: ‘Ik ben niet om van te houden’ ,’ik ben geen liefde waard’, ‘Ik kan het niet goed doen’ , ‘Het is mijn schuld’ ….. Uit deze overtuigingen ontstaat gedrag waarmee kinderen proberen aandacht te krijgen, om niet afgewezen te worden of om niet gestraft, mishandeld of misbruikt te worden of om daarvan de impact minder te ervaren. Dit gedrag heeft dus niets meer te maken met spontaan gedrag, maar is aangepast gedrag dat nodig is om te overleven en om zich veilig te voelen en misschien erkent te worden. Je kan bijvoorbeeld denken aan gedrag als: Jezelf onzichtbaar maken, heel goed je best gaan doen, wegkruipen, of juist gaan zeuren of schreeuwen. Er zijn natuurlijk nog veel meer gedragingen te bedenken die je als kind kan gaan aanleren om je aanpassen aan de situatie. Voor het kind is het vertonen van dit gedrag een uitweg uit de moeilijke situatie, een onbewust overlevingsmechanisme om voor enige veiligheid en erkenning te zorgen.

Omdat de hersenen van kinderen nog niet helemaal ontwikkeld zijn in de eerste 7 levensjaren en een kind geen onderscheid kan maken tussen wat goed voor hen is en wat niet, worden deze overtuigingen en gedragingen als een soort blauwprint in de hersenen vastgelegd. Deze blauwprint neem je vervolgens mee en bepaald het gedrag en de keuzes, die je de rest van je leven gaat maken! Zo simpel is het dus. Maar hoe kom je er van af?

De kwaliteit achter de overlevingsstrategie.

Gemakkelijk is het niet om van deze patronen af te komen, omdat ze vaak behoorlijk ‘ingesleten’ zijn en bovendien voelen we ons er ‘veilig en vertrouwd’ bij. Het gaat misschien ook niet zo zeer om de ingesleten patronen, het gaat om het onbewust gedrag. Het gedrag wordt in hier een nu opgeroepen door situaties die lijken op gebeurtenissen uit het verleden waarin je de overtuiging hebt gecreëerd en het gedrag hebt aangeleerd. In het hier nu noemen we dat: triggers. We reageren automatisch en hetzelfde als in onze kindertijd. En dat terwijl het nu eigenlijk helemaal niet meer nodig is, omdat we nu andere keuzes kunnen maken en anders zouden kunnen reageren….. en toch doen we hetzelfde als toen…. Frustrerend eigenlijk toch?

Zorgen voor iemand is niet verkeerd, maar als je het gaat doen terwijl niemand er om vraagt, of omdat je denkt dat je het moet doen, of omdat je je anders schuldig gaat voelen, dan is het iets anders. Op zich kan het zelfs zo zijn dat een oud patroon je heel veel heeft gebracht en dat het zelf een van je kernkwaliteiten is geworden. Zorgzaam een is er een voorbeeld van en achter een kort lontje zit vaak een persoon die een stevige mening heeft en daar ook voor uit durft te komen. Iemand die zich sterker voordoet dan hij of zij werkelijk is, heeft vaak een behoorlijk doorzettingsvermogen…. Allemaal mooie kwaliteiten die je waarschijnlijk ver hebben gebracht in het leven.

Je krijgt meestal pas last van een overlevingsstrategie als je er te veel van doet.

Bewust worden en ombuigen.

Als je je overlevingsstrategieën wilt ombuigen en deze positief wilt gaan inzetten, is het noodzakelijk om je bewust te worden van de denkpatronen, de gedragingen, de emoties en de lichaamssensaties die opgeroepen worden door de trigger. Als je je daar op gaat richten kan je ook leren andere keuzes te maken voor het gedrag, met een ander resultaat als gevolg.

Dat dat niet eenvoudig is, is duidelijk, als dat zo was had je het al lang veranderd. Bewust worden van de trigger, analyseren wat er precies gebeurt, tot 10 tellen en een andere keuze maken dat helpt om het anders te gaan doen. Dat gaat niet in een keer, er is herhaling, training en veel doorzettingsvermogen voor nodig.

Zo kan je van je valkuil weer je kwaliteit maken en deze nog bewuster in te zetten, zodat je met meer liefde voor jezelf en er ook op een andere manier voor de ander kan zijn

Wil je meer weten over patronen en overlevingsstrategieën lees dan meer op de website van in een ander licht.

In de stilte kom je jezelf tegen!

In de stilte kom je jezelf tegen!

Wat is stilte?

Stilte is: de afwezigheid van geluid, geen geluid maken of niet spreken. Je kan stilte op veel verschillende manier ervaren, je kan het opzoeken en fijn vinden en gebruiken om tot rust te komen of voor je innerlijke groei, maar je kan het ook heel eng of spannend vinden en het vermijden, omdat je niet weet wat het je gaat opleveren en het daardoor juist angst oplevert.

Wat gebeurt er in de stilte?

Als ik stil sta en letterlijk de stilte opzoek, dan hoor ik pas echt het lawaai van al mijn gedachten en de chaos in mijn hoofd. In de stilte neem ik de tijd om waar te nemen hoe gespannen mijn lijf is en kan ik mijn emoties voelen, hoe verdrietig ik ben of boos, teleurgesteld of misschien heel blij. Dat is niet altijd even fijn, maar pas als ik het voel kan ik er wat mee. In de stilte lukt dat me, ik kan weer leren luisteren naar mijn innerlijke stem, mijn hart, mijn intuïtie en wat zij mij te vertellen hebben.

Kan dat niet als je niet stil staat of stil bent?

Bij mij werkt dat niet, want als ik niet stil sta, ben ik meestal in de ‘doe-modus’  en ga ik maar door. Ik negeer wat ik voel, hoor of waarneem. Ik verdring mijn emoties, gevoelens en ongemak, omdat er geen ruimte of tijd is, of omdat het me niet uitkomt om er mee bezig te zijn. Als er al geen ruimte is om het te voelen of ervaren, is er zeker geen tijd om te onderzoeken wat maakt dat ik maar door ga en wat de impact er van is. Het wordt een vicieuze cirkel.  Ik leef dan eigenlijk min of meer onbewust en er gebeuren vaak dingen die ik eigenlijk niet wil.

Is dat erg?

Erg is het niet, maar het brengt je vaak niet dichter bij wat belangrijk voor je is. Het kan wel ‘erg’  worden, het is maar net wat je kiest. Als ik kies om door te gaan en niet te luisteren naar wat mijn lichaam mij zegt en wat ik diep van binnen voel aan onrust, of als ik merk dat ik reactief ga reageren op personen of situaties of snel afgeleid ben en me niet meer kan concentreren, dan levert mij dat uiteindelijk stress op en kan dat leiden tot lichamelijke klachten. Tegelijkertijd begin ik te voelen dat ik afstand ervaar mijn vrienden en dierbaren en vooral naar mezelf! Ik vind mijzelf uiteindelijk niet meer zo leuk en ga mijzelf veroordelen en naar beneden halen of ik vind juist anderen niet meer zo leuk en ik ga op hen mijn ongenoegen projecteren en hen de schuld te geven.

Wat brengt de stilte?

In de stilte kan je komen tot bijzondere inzichten. Bijvoorbeeld door stil te staan bij wat je de afgelopen tijd hebt gedaan, welke besluiten heb je genomen en wat de impact daarvan is. Welke patronen heb je die je helpen in je leven en welke belemmeren je juist? Hoe voelt het eigenlijk om maar door te gaan en niet te stoppen? Je kunt ook leren waarnemen wat je allemaal voelt in je lichaam, alle signalen van spanning die misschien zijn opgetreden in de afgelopen tijd en die jou iets willen vertellen. Je kan leren je gedachten voorbij te laten komen, zonder er een oordeel over te hebben en te reflecteren waar zij over gaan en of ze positief of negatief (voor je) zijn. Hoe beïnvloeden deze gedachten jou en je omgeving? Leef je je leven zoals jij dat wilt? Leef je vanuit je hart? Wat zijn jouw intenties in het leven en volg je die nog? Of ben je misschien een beetje afgedwaald en heb je je laten leven en heb je onbewuste keuzes gemaakt? Al deze zaken kan je onderzoeken als je tijd en ruimte neemt en in stilte reflecteert. Je kan vervolgens weer bijsturen en meer bewuste keuzes maken.

Hoe doe je dat, stil zijn?

Stil zijn of stil staan kan natuurlijk op heel veel manieren. Je kan mediteren. Je kan een plek voor jezelf in huis creëren waar je alleen bent met jezelf. Je kan naar muziek luisteren of sporten, je kan een wandeling maken of je kan yoga doen of een andere hobby, waarbij je in jezelf kan keren en reflecteren. Je kan ook een coach zoeken of in therapie gaan om stil te staan. Je kan alleen de stilte zoeken en je kan dat ook met anderen doen in een retraite of bezinningsweekend.

Ik zelf ga af een toe een week weg. Ik trek me terug met een aantal inspirerende boeken en een pen en een notitieblok en dan ga ik de natuur in. Tijdens een wandeling ga ik dan een paar uur onder een boom zitten en luister naar de wind die door de bomen waait, het gefluit van de vogels, ik zie de schoonheid van de natuur en voel de warmte van de zon op mijn huid. Ik kom dan helemaal tot rust. Ik voel dat ik Hier en NU ben, in mijn lichaam en niet Daar en Toen (en dus in mijn hoofd). Ik kom tot dat waar het bij mij over gaat en ik kan daar in alle eerlijkheid en openheid naar kijken, ermee dealen en het accepteren.

Dankbaarheid en compassie

Ik besef in zo’n week vaak dat ik te weinig dankbaar ben voor wat ik heb, wie ik ben en wat ik doe. Ik neem zoveel dingen voor lief. Langzaam groeit er een besef van dankbaarheid en mildheid. Ik leer te zien hoe ik soms worstel met dingen en ik leer daar dan ook weer met zachtheid naar kijken. Ik ervaar compassie voor mijzelf en voor de mensen om mij heen. Ik ervaar dat ik een mooi mens ben die soms dingen doet die niet zo handig of slim zijn of die kwetsend kunnen zijn voor anderen en mijzelf. Maar ik ervaar ook dat dat helemaal niet erg is, dat ik onbewust heb geleefd en dat ik mijzelf weer kan vergeven en het anders doen. Ik leer de signalen te voelen in mijn lichaam van dingen die mij afleiden van mijn pad en ik leer de gedachten(patronen) herkennen die mij een richting op sturen die ik niet wil. Ik leer weer bewust te kiezen voor wat voor mij belangrijk is. Ik leer mijn hart weer te volgen. Ik krijg weer een gevoel van innerlijke rust, vrijheid en liefde. Het gaat weer stromen!

Waarom zou je jezelf willen tegenkomen in de stilte?

….omdat je in de stilte kan terug keren naar jouw intentie, naar wat voor jou belangrijk is, naar jouw innerlijke stem, je hart, je intuïtie en luisteren naar wat ze jou te vertellen hebben. Meer (zelf) liefde, dankbaarheid en compassie en een gevoel van diepe innerlijke rust en vrijheid is het gevolg en dat straal je ook weer uit naar anderen. Is dat niet waardevol?

 

Bezinningsweekend

In september en november organiseren In een ander licht en Springvloed  fyiso een bezinnings/stilte weekend. Het weeken heeft als thema: de kracht van de verbinding met jezelf en de ander. We zullen stil zijn en stil staan bij wat dat voor jou betekent en hoe je de stilte kan gebruiken om te leren hoe je jouw hart en jouw innerlijke stem en jou intuitie kan volgen.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Kijk dan op www.ineenanderlicht.nl of meld je aan via info@ineenanderlicht.nl

 

 

 

 

 

 

 

Sociale angst

Sociale angst.

Sociale angst komt bij heel veel mensen voor.

Ben je bang om contact te maken met andere mensen, of denk je dat mensen van alles van je vinden? Of durf je je niet goed uit te spreken als je in een groep bent. Ben je op zo’n moment misschien alleen maar bezig met hoe je overkomt en dat het raar zal zijn wat je wilt zeggen? Of vind je dat wat anderen zeggen alleen maar raar en voel je je er een beetje boven staan? Eigenlijk vul je voor de ander in hoe ze  zijn en wat ze over je denken.

Negatief zelfbeeld

Mensen met sociale angst hebben in veel gevallen een negatief zelfbeeld, ze denken negatief over zichzelf en denken dat anderen dat ook doen. Zo wordt het een fysieuze cirkel waarmee het negatieve beeld in stand blijft.

Meestal is de angst die mensen ervaren, gekoppeld aan iets dat in het verleden (de kinderjaren) is gebeurd. Als je in het hier en nu iets mee maakt ( trigger) wat lijkt op of geassocieerd wordt met wat toen gebeurde geeft je lichaam automatisch dezelfde signalen af en ga je hetzelfde denken, voelen en doen.  Dat gaat vanzelf, je kan het niet controleren. Het wordt geactiveerd door het meest primitieve deel van de hersenen.

Van je sociale angst afkomen.

Je kan van je angst af komen, door te ontdekken en te onderzoeken wat de triggers zijn die bepaalde gedachten, gevoelens en gedrag bij je oproepen. Je kan leren het te herkennen en er iets anders voor in de plaatst te doen. Is dat gemakkelijk? Nee, want dan had je het waarschijnlijk al lang gedaan!

Er zijn verschillende therapie methoden die je leren om in die situaties die nu angst bij je oproepen anders te reageren. Ze maken dat je vanuit een veel meer ontspannen staat reageert, waarbij je minder wordt geleid door je gedachten en je lichaam minder gespannen is.

 

Angst en TRE

Angst en TRE, de nieuwste methode voor een diepe ontspanning en ontlading!

In mijn vorige blog heb ik geschreven over angst. Er zijn vele soorten angst en er zijn verschillende manieren om angst te verminderen en overwinnen. Dat het niet zo makkelijk is, is een andere zaak. Als dat zo zou zijn, had je het al lang gedaan!!!

In mijn volgende blogs zal ik de verschillende vormen van angst toelichten en ook de manieren waarop je er mee kan leren omgaan.  Maar voordat ik dat doe, schrijf ik eerst over TRE!

Wat is TRE?

TRE staat voor tension release exercises. Het is in Nederland nieuwe methode. Hij is ontwikkeld als trauma zelfhulpmethode en om spanning en stress te verminderen. Het zorgt voor een diepe ontlading en ontspanning en een heldere geest. Het werkt bij onverwerkte trauma, triggers en angsten! Maar je kan het ook gebruiken om je dagelijkse spanning te reduceren.

Dr. Berceli, een Amerikaans specialist op het gebied van trauma, heeft deze techniek ontwikkeld en past deze al vele jaren toe met geweldige resultaten. Hij heeft ontdekt en onderzocht dat, als mensen in een gevaarlijk situatie komen, ze op de zelfde unieke manier reageren. Als eerste wordt het vlucht, vecht, bevries mechanisme geactiveerd. Dit is een mechanisme dat door de hersenen direct in gang wordt gezet om het lichaam in actie te brengen om te vluchten of te vechten. Dit is een onbewust proces, we hebben hier geen controle over. Het maakt eigenlijk niet uit wat het gevaar is, het kan een moment van alertheid zijn of een enorm gevaar, of het kan iets zijn wat denken of voelen. De hersenen reageren instinctief en kunnen vaak geen onderscheid maken tussen of het reële angst is of niet, het zet aan tot actie om te beschermen. Na de gebeurtenis wil het lichaam ontladen en ontspannen. Het zenuwstelsel moet weer in balans komen om weer normaal te kunnen functioneren. Een van die manieren is trillen, TRE!

Heftige gebeurtenis

Na een heftige gebeurtenissen gaat het lichaam als vanzelf trillen om te ontladen, dit is een natuurlijke manier van ontspanning. Bovendien zet het een proces in gang van verwerking van de gebeurtenis. Daarom is trillen, beven of shaken goed om te doen en kan je het ook zelf leren.

Misschien ken je dat gevoel wel dat je je wat zwak en trillerig kan voelen als je zenuwachtig bent of als je iets moet gaan doen of gedaan hebt dat je spannend vindt. Of ken je het gevoel dat je hand trilt als er iets is gebeurd dat je eng of spannend vond? Het lichaam doet het zelf! Het lichaam wil ontladen. Vaak stoppen we dat proces omdat we ons ongemakkelijk voelen, of denken dat het zwak is als je trilt, maar trillen is juist goed!

Tril mechanisme

Ons lichaam wil zelf trillen! Maar hoe laat je dat gebeuren?. Dat is precies waar het in TRE om gaat. Dr. Berceli heeft een aantal eenvoudige fysieke oefeningen ontwikkeld, waardoor het lichaam vanzelf gaat trillen. Als je dat trillen kan toelaten en je eraan kan overgeven ontstaat er een diepe ontspanning van binnen uit het lichaam.

Hoe werkt het?

Als je veel stress, spanning of angst hebt (gehad) of je hebt te maken met onverwerkte trauma(s), dan wordt je lichaam als het ware voortdurend ‘aangezet’ tot actie De hersenen geven een seintje dat je alert moet zijn omdat er gevaar dreigt. Als dit te lang duurt of het komt te vaak voor, heeft het lichaam geen tijd om tot rust te komen en kunnen er klachten ontstaan. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en psychisch. Het zenuwstelsel blijft voortdurend werken de hersenen blijven actief.

TRE zorgt ervoor dat het zenuwstelsel gedeactiveerd wordt en de hersenen het sein ‘veilig’ door krijgen, zodat het lichaam weer terug kan komen in de originele staat! Hierdoor ontstaat niet alleen een fysiek gevoel van rust, maar ook de geest wordt helderder, het denken wordt minder, angsten worden minder en er ontstaat stabiliteit. Veel mensen geven aan dat ze minder in hun ‘hoofd’ zitten en ervaren een gevoel van welzijn.

Op langere termijn geeft het ook een groter gevoel van zelfvertrouwen. Een ander gevolg van TRE is dat fysieke klachten die gelinkt zijn aan de stress of trauma, er door kunnen verdwijnen.

Hoe mooi kan het zijn: Diepe ontspanning van geest én lichaam door het doen door heel eenvoudige oefeningen! Wanneer ga jij TRE doen?